Early Bird
Early Bird
Early Bird

Köp Pirelli och få ett presentkort från Preem

Kunder som köper en ny uppsättning Pirelli vinterdäck från deltagande återförsäljare mellan den 2:a Oktober och 31:a December 2023

LÄS MER OM KAMPANJEN HÄR

Så deltar du i kampanjen

 1. Hitta din närmsta återförsäljare HÄR
 2. Köp 2 eller 4 nya Pirelli vinterdäck
 3. Registrera köpet online på Promo Pirelli
 4. Ta emot ditt presentkort via mail

KAMPANJVILLKOR

Kampanjen ’Välj Pirelli och omfamna vintern’ (”Kampanjen”) är ett initiativ som Pirelli Tyre Nordic AB (”Pirelli”) tagit. Nedan anges de Kampanjvillkor (”Kampanjvillkor”) som gäller för Kampanjen.

 1. Kampanjen startar den 2 oktober och avslutas den 30 november 2023 (”Kampanjperioden”).

 2. Kampanjen är öppen för alla som har fyllt 18 år och som deltar som konsument (”Deltagare”). Anställda i Pirelli Group och deras familjer, Pirelliåterförsäljare och deras familjer kan inte delta i Kampanjen. Genom att delta i Kampanjen förbinder sig Deltagaren att följa samtliga villkor för kampanjen.

 3. För att ta del av Kampanjen ska Deltagare under Kampanjperioden köpa två eller fyra stycken Pirelli vinterdäck 17” eller större samt på Pirellis webbsida https://promo.pirelli.com/tyres/sv-SE/car/Vinterkampanj (”Webbsidan”) registrera kvittot avseende de inköpta vinterdäcken (”Kampanjbidraget”). En fullständig förteckning över vilka vinterdäck som omfattas av Kampanjen går att finna på Webbsidan. Köpen ska göras hos Däckia Aktiebolag (”Däckia”), hos utvalda Däckia Partners och hos utvalda Däckpartner Sverige AB verkstäder (”Däckpartner”) eller via Däckia online https://www.dackia.se/dack/bil/vinterdack. En fullständig förteckning över vilka utvalda Däckia Partners och Däckpartner verkstäder som omfattas av Kampanjen går att finna på Webbsidan.

 4. Som en del av Kampanjen och på de villkor som följer av dessa Kampanjvillkor ska varje Deltagare berättigas en voucher (”Voucher”) från Preem AB (”Preem”) vars värde följer av nedan:

  • Vid köp av fyra stycken Pirelli vinterdäck 17” erhålles en voucher till ett värde av SEK 450. Vid köp av två stycken Pirelli vinterdäck 17” erhålles en voucher till ett värde av SEK 225.
  • Vid köp av fyra stycken Pirelli vinterdäck 18” erhålles en voucher till ett värde av SEK 700. Vid köp av två stycken Pirelli vinterdäck 18” erhålles en voucher till ett värde av SEK 350.
  • Vid köp av fyra stycken Pirelli vinterdäck 19” eller större erhålles en voucher till ett värde av SEK 1100. Vid köp av två stycken Pirelli vinterdäck 19” eller större erhålles en voucher till ett värde av SEK 550.

  Deltagare kan registrera köp av maximalt två uppsättningar vinterdäck och kan maximalt erhålla två Vouchers.

 5. Vouchern går att använda på alla Preems bemannade stationer och gäller som betalningsmedel för alla drivmedel (exklusive laddning) eller valfri produkt inne i Preems butiker.

 6. Kvittot avseende de inköpta vinterdäcken ska registreras på Webbsidan senast 15 December 2023 för att kunna ta del av Vouchern.

 7. Vouchern skickas till den e-postadress som Deltagaren har angett vid registrering av kvittot avseende de inköpta däcken. Vouchern tillhandahålls av Pirelli till Deltagaren inom tre arbetsdagar från det att Deltagaren har registrerat kvittot på Webbsidan. Alla frågor avseende registrering av köp och tillhandahållandet av Vouchern hänvisas till kampanj@pirelli.com. Alla övriga frågor avseende Vouchern hänvisas till Preems kundservice antingen via telefon 020 450 450 (vardagar 08:30 - 16:00) alternativt via www.preem.se/mejl.

 8. Kampanjbidrag som inte uppfyller Kampanjvillkoren är ogiltiga. Pirelli förbehåller sig även rätten att utesluta Deltagare som försöker kringgå Kampanjvillkoren eller på annat sätt uppvisar bedrägligt beteende.

 9. Vouchern, eller någon del av Vouchern, kan inte återlämnas, överlåtas, bytas ut eller lösas in mot kontanter.

 10. Erbjudandet i Kampanjen kan inte bytas ut mot prisavdrag eller kontanter. Inga alternativa erbjudanden ges i Kampanjen enligt dessa villkor.

 11. För att delta i Kampanjen behöver Pirelli behandla Deltagarens personuppgifter, bland annat namn, kontaktuppgifter, adressuppgifter, uppgifter om vilka däck som köpts (faktura eller kvitto med uppgifter om återförsäljare) samt fordonsuppgifter. Pirelli kommer enbart att behandla de personuppgifter Pirelli får via Kampanjen för att genomföra Kampanjen, om inte Deltagaren separat samtyckt till ytterligare behandling. Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifterna är uppfyllande av avtal. I övrigt behandlar Pirelli personuppgifterna i enlighet med Pirellis personuppgiftspolicy, som i sin helhet kan läsas här https://www.pirelli.com/tyres/sv-se/privacy-dealer-locator

 12. Pirelli förbehåller sig rätten att när som helst avsluta eller ändra villkoren för Kampanjen utan att dessförinnan meddela Deltagare. Om Kampanjen ändras eller avslutas i förtid kommer detta att meddelas genom annonsering på Webbsidan.

 13. Pirelli är inte skyldigt att fullgöra sina åtaganden i Kampanjen där detta hindras eller oskäligt betungas till följd av omständigheter utanför Pirellis kontroll och Pirelli ska inte vara skyldigt att ersätta någon i anledning därav.

 14. Dessa villkor har utfärdats av Pirelli Tyre Nordic AB, org.nr 556014-6812, c/o Kista Science Tower Hus F Pl 5, Färögatan 33, 164 51 Kista, Stockholm, Sverige.

 15. Dessa Kampanjvillkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och eventuella tvister med anledning av tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska avgöras av svensk domstol.