KVALITET GER OSS NÖJDA KUNDER!

Däckia strävar efter att ha nöjda kunder som är lojala och som vill spara tid och har krav på kvalitet och säkerhet. Genom att följa utvecklingen och ständigt förbättra oss ska vi:


  • Förstå och tillgodose kunders behov och överträffa deras förväntningar.
  • Följa nollfelsprincipen och arbeta med ständiga förbättringar.
  • Ha hög kundnöjdhet och göra uppföljningar med hjälp av kontinuerliga kvalitetsmätningar.
  • Tillhandahålla effektiva processer och verktyg för att stödja vår verksamhet.
  • Se till att våra kunder känner sig trygga genom våra kompetenta, motiverade och pålitliga medarbetare.