Vårt bidrag för minsta möjliga miljöpåverkan

Vi ser det som en av våra uppgifter att göra ditt fordon så säkert och miljöanpassat som möjligt. Därför strävar vi alltid efter att erbjuda miljövänliga produkter och göra våra verkstäder till marknadens mest miljömedvetna sådana.

Däckia vill bidra till en långsiktig och hållbar utveckling i nära samarbete med våra leverantörer. Tillsammans erbjuder och utvecklar vi produkter som har minsta möjliga miljöpåverka.


Däckia - ett ISO certifierat företag i miljö

Här kan du hämta vårt certifikat


Vårt konkreta arbete för miljön

  • Erbjuder så många miljöanpassade produkter som möjligt
  • Genomför energibesparande åtgärder
  • Arbetar med återvinning och återanvändning
  • Erbjuder en god arbetsmiljö
  • Har gällande miljölagkrav som ett minimum
  • Däckia har ett miljöledningssystem. Däckia AB verkstäder (gäller alltså ej samarbetspartner) är certifierat enligt ISO 14001

Det här kan du själv göra för att minimera miljöpåverkan när du kör bil.

Däckias miljöpolicy

Däckia är Sveriges främsta däckserviceleverantör. Tillsammans med våra samarbetspartners erbjuder vi en helhetslösning i däckrelaterade frågor till såväl konsumenter som företagskunder genom bästa service, säkraste produkterna och minsta möjliga miljöpåverkan.

Däckia ska värna om miljön och skydda biologisk mångfald och ekosystem genom att i strategiska beslut och i praktisk handling verka för ständiga förbättringar, hållbar resursanvändning och förebyggande av förorening.


Däckia ska bland annat:

  • Kontinuerligt arbeta för minskad energiförbrukning, minimerade utsläpp, verka för återvinning av avfall samt upprätthålla en god arbetsmiljö för våra anställda.
  • Bidra till en långsiktigt hållbar utveckling genom att öka vår miljökompetens och i nära samarbete med våra leverantörer utveckla och erbjuda produkter och tjänster för att uppnå bättre miljöprestanda.
  • Till våra kunder förmedla ökad medvetenhet om hur kunden genom produktval, skötsel och körstil kan minska miljöeffekterna av sin bilkörning.
  • Uppfylla samtliga bindande krav, som berör och ska vara till nytta, för alla våra intressenter.