Däckias allmänna villkor

Januari 2023

1. VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING1.1 ALLMÄNT

Dessa allmänna villkor gäller vid köp av produkter och tjänster från Däckia AB (organisationsnummer 556527-6952, Box 1018, 164 21 Kista, telefonnummer: 08-120 47 800, e-postadress: info@dackia.se) ("Däckia") som sker antingen genom Däckias webbutik däckia.se ("Webbutiken") eller genom verkstäder som är helägda av Däckia ("Däckiaverkstad"). 

Dessa allmänna villkor gäller även för ordrar som läggs i Webbutiken och senare ändras i en Däckiaverkstad. 

Dessa allmänna villkor gäller för både konsumenter (det vill säga när en konsument gör köp för ändamål som faller utanför ramen för en verksamhet) ("Konsument") och för näringsidkare ("Näringsidkare") (tillsammans benämnda som "Kunden"). Vissa delar av dessa allmänna villkor gäller dock enbart för Näringsidkare eller enbart för Konsumenter, vilket framgår av villkoren. 

För att göra ett köp eller lägga en order måste Kunden vara minst 18 år gammal. 

Genom att göra ett köp och/eller lägga en order bekräftar Kunden att Kunden ovillkorligen har accepterat dessa allmänna villkor.

1.2 AVTALSPART

För beställningar i Webbutiken eller i en Däckiaverkstad är Kundens avtalspart Däckia.

För ordrar i en verkstad ägd av fristående näringsidkare som ingår i Däckias nätverk (”Nätverksverkstad”) är Kundens avtalspart Nätverksverkstaden och inte Däckia. 

För bekräftade ordrar som gjorts i Webbutiken men som senare ändras i en Nätverksverkstad, eller genom att Kunden kontaktat en Nätverksverkstad, blir den valda Nätverksverkstaden Kundens avtalspart istället för Däckia. Kunden kommer att informeras om det sker ett byte av avtalspart. Nätverksverkstadens egna villkor (om sådana finns) gäller för sådana ändrade beställningar. Nätverksverkstäder och Däckiaverkstäder benämns var och en för sig som "Verkstad" och tillsammans som "Verkstäder".

1.3 PRODUKTSORTIMENT

Det produktutbud som erbjuds i Webbutiken kan innehålla produkter som inte är till försäljning i en Verkstad och omvänt kan det finnas produkter i en Verkstad som inte erbjuds i Webbutiken.

För att Kunden ska känna sig trygg med att nyinköpta produkter kan monteras på bilen och användas tillkommer automatiskt den obligatoriska tjänsten " MONTERING AV DÄCK PÅ FÄLG" och den frivilliga tjänsten "DÄCKSKIFTE, SKIFTE AV HJUL PÅ BIL" till produkterna i varukorgen när Kunden handlar i Webbutiken. Kunden kan välja bort tjänsten " DÄCKSKIFTE, SKIFTE AV HJUL PÅ BIL" om de vill ta med de nya produkterna i bagageutrymmet och inte monterade på bilen.

”MONTERING AV DÄCK PÅ FÄLG” är inte samma tjänst som ”DÄCKSKIFTE, SKIFTE AV HJUL PÅ BIL”. Kunden är själv ansvarig för att välja rätt tjänst. Däckia bär inget ansvar vid Kundens felaktiga val av tjänst.

Vid köp av endast däck innebär detta att: däcken är monterade och balanserade på Kundens nuvarande fälgar (men inte monterade på bilen). Efter lagd order, kan Kunden så snart som möjligt leverera gamla däck till Verkstaden. Däckia tar av slitna däck och monterar och balanserar de nya däcken på Kundens gamla fälgar så fort Däckia får in de nya däcken.

Vid köp av både däck och fälgar monterar och balanserar Däckia däcken på fälgarna.

Vid köp av endast fälgar monterar och balanserar Däckia Kundens befintliga däck på de nya fälgarna (men monterar inte hjulen på bilen) i Verkstaden. Vid utcheckningen kommer Kunden att kunna välja att boka en tillgänglig verkstadstid på den Verkstad Kunden valt.

Vid köp av kompletta hjul (vinterhjul) erbjuds Kunden att beställa däckskifte och andra däcktjänster vid kontakt med Däckia efter att Kunden lagt ordern i Webbutiken.

Vid köp av begagnade lastbils- och industridäck ankommer det på Kunden att undersöka däcken före leverans. Kunden är införstådd med att begagnade däck säljs i befintligt skick, att ingen garanti utgår samt att Däckia inte har något skadeståndsansvar vid fel i begagnade däck.

Vid köp av tjänsten "DÄCKSKIFTE, SKIFTE AV HJUL PÅ BIL" väljer Kunden Verkstad och reserverar en av de bokningsbara tiderna som visas i Webbutiken. Däckväxlingstjänsten innebär byte av fyra däck på bilen. Kunden ansvarar för att ta med ersättningshjulen samt eventuella låsmuttrar och hjulbultar till Verkstaden. Om Kunden har däck som utöver däckväxlingen på bilen ska monteras på fälgen, ska även tilläggstjänsten " MONTERING AV DÄCK PÅ FÄLG" beställas. När Kunden väljer att förvara däck på vårt däckhotell ingår första skiftet i tjänsten.

1.4 BINDANDE AVTAL

När en order läggs i Webbutiken genom att Kunden klickar på "Skicka order / Bekräfta köpet" ingår Kunden en bindande order och godkänner därmed att vara bunden av dessa allmänna villkor. Ett bindande avtal med Däckia ingås när Däckia har skickat en orderbekräftelse till Kunden om att produkten eller tjänsten kan levereras. Order av produkter eller tjänster i Webbutiken medför betalningsskyldighet. Kunden godkänner detta när Kunden klickar på "Skicka order / Bekräfta köpet".

När order inte läggs i Webbutiken, ingås ett bindande avtal med Däckia när Däckia har skickat en orderbekräftelse där det framgår att produkten eller tjänsten kan levereras. Observera att ett orderkvitto inte motsvarar en orderbekräftelse.

1.5 LEVERANSER

1.5.1 Till en Verkstad kopplad till Webbutiken

Leverans av produkterna sker alltid till Verkstaden kopplad till den Webbutik som valts via Webbutiken. Vid order via Webbutik med leverans till Verkstad ingår alltid frakt i det angivna priset.

1.5.2 Hemleveranser

I dagsläget erbjuder Däckia inte hemleverans eller leveranser till andra platser än Verkstäder.

1.5.3 Leveranstid

Leveranstiden är normalt 2-10 arbetsdagar beroende på om produkten finns i lager på Däckias centrallager eller om den levereras från något av Däckias leverantörslager. Avvikelser kan dock förekomma.

Med leveranstid avses leveranstid till den Verkstad som Kunden valt. Den faktiska leveranstiden påverkas även av vilken tjänst som väljs i kassan och om vald tjänst kräver en viss tid på Verkstaden. Leveranstiden bestäms utifrån när den av Kunden valda Verkstaden som ska leverera har lediga tider för byte av däck och vilken av dessa tider Kunden väljer att boka.

1.5.4 Krav på att ta med till Verkstad

Kunden ska alltid ta med eventuella låsmuttrar till Verkstaden vid byte av däck på bilen. Om Kunden dessutom har olika muttersatser för sommar- och vinterdäck ska Kunden ta med båda för att Däckia ska kunna utföra den beställda tjänsten.

1.5.5 Leveransstatus

När Däckia tagit emot ordern i Webbutiken kommer Kunden att få ett orderkvitto från Däckia via mail eller telefon. Om någon produkt som beställts skulle vara restnoterad eller inte längre vara tillgänglig kommer Däckia att kontakta Kunden per e-post eller telefon och rådgöra med Kunden angående hur Kunden önskar gå tillväga. Kunden kommer att ha möjlighet att välja en ersättningsprodukt eller ångra köpet. Priset på ersättningsprodukten kan skilja sig från den ursprungligen valda produkten.

1.5.6 Leveransförseningar

Skulle en leveransförsening uppstå kommer Däckia att kontakta Kunden via mail eller telefon. Kunden får välja att boka om tjänsten. Däckia kommer att göra sitt bästa för att uppfylla ordern. Kunden har alltid rätt att häva köpet vid förseningar i leveransen, om leverans inte sker inom 30 dagar från order och om annan leveranstid inte har särskilt avtalats.

1.6 HINDER FÖR TJÄNSTEN; AVBOKNINGSAVGIFT

Om Kunden inte kan komma till Verkstaden på bokad tid, måste tjänsten avbokas via länken som erhålls i bekräftelsen via e-post eller via "Boka om din tid" som finns i sidfoten på dackia.se, eller genom att kontakta den Verkstad som anges i orderbekräftelsen så snart som möjligt och senast en dag före bokad Verkstadstid.

Däckia har rätt att ta ut en avgift på 399 kr om Kunden inte kommer till en bokad tid utan avbokning eller vid avbokning som görs senare än 24 timmar före bokat besök. Om Kunden ändrar den beställda tjänsten genom att kontakta Nätverksverkstaden, och därigenom överlåter avtalet till Nätverksverkstaden, kan Nätverksverkstaden debitera Kunden en av Nätverksverkstaden fastställd avbokningsavgift.

1.7 PRODUKTER SOM INTE HÄMTATS

För beställda produkter som inte har hämtats inom 14 dagar från avtalad leveranstid, det vill säga bokad tid på Verkstaden, eller för produkter som inte kräver tidsbokning – som inte har hämtats inom 14 dagar från meddelandet från Verkstaden med angivande av att produkterna var klara för avhämtning, har Däckia rätt att ta ut en returavgift. Returavgiften tas inte ut för de produkter som har beställts i det fall Kunden har köpt en ersättningsprodukt direkt från Verkstaden eller på annat sätt ändrat köpet i enlighet med avsnitt 1.2 ovan.

1.8 ÅNGERRÄTT – ENBART FÖR KONSUMENTER

Ångerrätten gäller enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Enligt lagen har Konsumenten rätt att ångra köp av produkter inom 14 dagar (ångerfristen) från den dag då Konsumenten hämtade ut produkterna på Verkstaden. Ångerrätten gäller inte vid köp direkt i Verkstaden.

Om en Konsument vill utnyttja ångerrätten ska Konsumenten skicka ett klart och tydligt meddelande till Verkstaden där produkterna hämtats, angående beslutet att ångra köpet. För att utöva sin ångerrätt måste Konsumenten innan ångerfristen har gått ut skicka ett meddelande om att Konsumenten avser att utöva ångerrätten. En mall för att utöva ångerrätten finns på denna länk men att använda mallen är frivilligt.

Om Konsumenten frånträder avtalet kommer betalningar som erhållits från Konsumenten, inklusive leveranskostnader (exklusive extra leveranskostnader till följd av val av annat leveranssätt än den billigaste standardleveransen Däckia erbjuder) att återbetalas till Konsumenten. Konsumenten ansvarar dock för produkternas minskade värde till följd av annan hantering av produkterna än vad som är nödvändigt för att fastställa produkternas art, egenskaper och funktion.

Återbetalningen kommer att ske utan oskäligt dröjsmål och senast 14 dagar från det datum då Däckia underrättades om Konsumentens beslut att frånträda avtalet. Däckia kommer inte, i något fall, göra återbetalningen förrän produkterna har returnerats. Däckia kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som Konsumenten har använt för den initiala transaktionen, om inte Konsumenten uttryckligen har kommit överens om annat med Däckia.

Konsumenten ska utan onödigt dröjsmål returnera produkterna till Verkstaden där produkterna hämtats och senast 14 dagar efter den dag då Konsumenten meddelat Däckia Konsumentens beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om Konsumenten skickar/returnerar produkterna före utgången av denna fjortondagarsperiod. Konsumenten kommer att få stå för de direkta kostnaderna för att returnera produkterna. Kostnaderna för att returnera produkterna uppskattas till 1000 kronor. 

När det gäller tjänster börjar ångerfristen löpa vid den tidpunkt då avtalet ingås. En Konsument har dock inte ångerrätt om Konsumenten uttryckligen har godkänt att utförandet av tjänsten kan påbörjas under ångerfristen. Genom att lägga en order avseende en tjänst i Webbutiken godkänner Konsumenten att tjänsten kan påbörjas under ångerfristen och att Konsumenten därmed inte har någon ångerrätt för den beställda tjänsten. Vid köp av däck/fälgar eller kompletta hjul i Webbutiken gäller detta villkor även för sådant köp såvitt avser servicemomentet. Däckia eller en Nätverksverkstad kan således ta betalt för montering av däck/fälgar även om Konsumenten utövar ångerrätten avseende produkten däck/fälgar.

1.9 FEL OCH REKLAMATION – KONSUMENTER

Konsumentköplagen (SFS 2022:260) och konsumenttjänstlagen (SFS 1985:716) tillämpas vid fel. Konsumenten ska inom skälig tid från det att Konsumenten märkte eller borde ha märkt felet påtala fel i produkter eller tjänster.

För att ett fel ska godkännas krävs att produkten är behäftad med ett ursprungligt fel och att Konsumenten kan visa att Konsumenten har köpt produkten hos Däckia – till exempel genom att uppvisa ett kvitto. Reklamation kan göras via e-mail till kundservice@dackia.se eller till Däckia kundservice, Box 1018, 164 21 Kista. Om Konsumentens avtalspart är en Nätverkverkstad ombeds Konsumenten att kontakta Konsumentens Nätverksverkstad vid fel i produkten eller tjänsten.

Bedömning av det påstådda felet kan behöva göras av tillverkaren. Vid godkänd reklamation kommer felet att åtgärdas, eller så får Konsumenten en likvärdig produkt som ersättning. Felet måste dock först bekräftas. Om felet är av väsentlig betydelse för Konsumenten har Konsumenten rätt att häva köpet. Ersättning på grund av fel i produkterna eller tjänsterna ska inte i något fall omfatta förlust i näringsverksamhet.

1.10 FEL OCH REKLAMATION – NÄRINGSIDKARE

Näringsidkares rätt att reklamera vid föreliggande av fel i produkter är föremål för följande villkor:

a) produkterna har lagrats och underhållits under lämpliga förhållanden för att säkerställa optimalt bevarande, och/eller har använts korrekt och i full överensstämmelse med de tekniska och kvalitativa egenskaperna som anges i den tekniska informationen som tillhandahålls näringsidkaren i alla format inklusive webbplatsen, och

b) en reklamation med felets art och detaljer har gjorts till Däckia senast 12 månader från det datum produkten levererades till näringsidkaren, eller

c) om näringsidkaren är en auktoriserad Däckia-återförsäljare ("Återförsäljare"), som har sålt produkter till en Konsument, har reklamationen innehållande felets art och detaljer framställts till Däckia inom 24 månader från leveransdatumet för produkterna till Konsumenten och Återförsäljaren har:

  • fått en begäran om produktundersökning från konsumenten och lämnat in produkten till undersökning av en Däckia-tekniker, genom att fylla i varje del av det specifika T.E.R. Formuläret (enligt definitionen nedan), och
  • till Däckia lämnat bevis på produktens leveransdatum till Konsumenten och om de specifika åtgärdsalternativ som beviljats Konsumenten (reparation, omleverans av produkten eller prisavdrag).

Vid eventuella fel ska Däckia, efter eget val, och som Näringsidkarens/Återförsäljarens enda åtgärdsalternativ:

  • reparera eller utföra omleverans av produkten på egen bekostnad, eller
  • ge Näringsidkaren/Återförsäljaren ett prisavdrag baserad på den minskade användningen av produkten till följd av felet, upp till maxbeloppet av det pris som Näringsidkaren/Återförsäljaren betalat till Däckia för leverans av produkten eller, oavsett om det är lägre, den återbetalning som Näringsidkaren/Återförsäljaren betalar till konsumenten.

Näringsidkaren/Återförsäljaren avsäger sig härmed alla rättigheter att göra anspråk på eller väcka talan mot Däckia och/eller dess Närståendebolag (enligt definitionen i 6.6), vilket inkluderar, med avseende på förpliktelser som Näringsidkaren/Återförsäljaren åtar sig gentemot tredje man, att Näringsidkaren/Återförsäljaren åtar sig att hålla Däckia och/eller dess Närståendebolag skadelösa från och mot alla anspråk, krav eller åtgärder från tredje man.

Utan att det påverkar de rättigheter som tillerkänns användare av produkterna enligt gällande tvingande föreskrifter, åtar sig Däckia att genom sina tekniker utföra en undersökning av de produkter som lämnats in av Kunden (nedan kallad "Sökanden"), efter godkännande av Sökanden av de villkor som anges i den blankett som utfärdats av Däckia (nedan kallad "Däckundersökningsformuläret" eller "T.E.R. Formuläret"), som bland annat innehåller följande:

1. Däckias utvärderingar och förslag ska inte förstås eller på något sätt tolkas som något erkännande av Däckias ansvar, i något avseende, i förhållande till produkternas kvalitet;

2. Däckia har inte för avsikt att ersätta Näringsidkare/Återförsäljare vare sig i utförandet av några garantier som krävs av eller är i enlighet med tillämpliga tvingande bestämmelser eller förlänga dem;

3. Kunden åtar sig att följa alla bestämmelser i T.E.R. Formuläret för reglering av en begäran om Produktundersökning, både i förhållande till Sökanden och i förhållande till Däckia. Näringsidkaren/Återförsäljaren ska kontrollera den sökandes identitet (om Sökanden är en Konsument), korrekt utförande av T.E.R. Formuläret och fullständigt godkännande av Sökanden av alla relevanta villkor för genomförandet av undersökningen genom att underteckna T.E.R. Formuläret innan Sökanden skickar T.E.R. Formuläret till Däckia.

Efter undersökningen ska Däckia skriftligen meddela Kunden om Däckia anser att begäran ska avslås eller kan accepteras.

I synnerhet, i det fall Däckia anser att begäran kan accepteras, ska Däckia meddela sitt beslut till Kunden och ange om Däckia kommer att erbjuda full återbetalning, en partiell återbetalning eller omleverans av produkten.

Däckias beslut att inte acceptera formuläret för begäran om däckundersökning ska meddelas Sökanden genom att skicka ett skriftligt meddelande. Om Sökanden inte har begärt att få tillbaka produkterna inom 30 dagar från dagen för Däckias meddelande har Däckia rätt att gå vidare med bortskaffande av produkten. Kostnaden för sådant bortskaffande ska bäras av Sökanden. Omvänt, när Däckia accepterar begäran om däckundersökning, ska Däckia bortskaffa av produkten på egen bekostnad.

Leveransen av produkten eller betalningen av ovanstående belopp ska resultera i att Kundens rättigheter helt och slutgiltigt upphör och att Kunden avstår från ytterligare anspråk i samband med försäljningen till Sökanden av produkten och Kunden åtar sig att hålla Däckia skadelös från eventuella ytterligare krav från Sökanden och att ersätta eventuella merkostnader som Däckia ådragit sig till följd av Sökandens agerande på grund av Kundens avtalsbrott, i den utsträckning som rimligen kan förutses.

Vid fel i tjänster ska reklamationen ha gjorts inom skälig tid från det att felet upptäcktes, dock senast inom 2 månader. Reklamation av fel ska innehålla information om felets art och tidpunkt då felet upptäcktes. Däckias enda möjlighet och Kundens enda gottgörelse vid fel i tjänsterna ska vara att korrigera den relevanta delen av tjänsten eller erbjuda prisavdrag upp till maxbeloppet av det pris som Kunden betalat till Däckia för den berörda tjänsten.

1.11 GARANTI

Vid köp av endast däck eller fälgar ansvarar Kunden för att produkten som ska monteras med däcken eller fälgarna har rätt dimension. Däckia erbjuder hjälp på olika sätt i Webbutiken med att välja rätt dimension för Kundens bil. Om Kunden däremot väljer en felaktig dimension och de produkter Kunden beställt inte passar Kundens bil, kommer Verkstaden att hjälpa Kunden utan att själva hanteringen kostar Kunden något extra. Om Kundens beställning i Webbutiken därmed ändras, gäller vad som anges i avsnitt 1.2 ovan.

1.12 PRIS- OCH BETALNINGSVILLKOR

Priserna i Webbutiken gäller vid ordrar som görs via Webbutiken och visas inklusive moms och inkluderar frakt till den Verkstad där leveransen ska ske. Tjänsterna kan ha olika priser beroende på veckodag, däckstorlek och typ av bil. Prisskillnader mellan Verkstad och Webbutiken kan förekomma, samt prisskillnader mellan olika Verkstäder.

Priserna som anges i Webbutiken är från-priser per hjul baserat på minsta hjuldimension, vanligtvis 13 tum, och det enklaste servicepaketet. Eventuella tillägg baserat på hjulens storlek eller val av ett mer exklusivt servicepaket tillkommer i samband med serviceutförandet i Verkstaden. Priserna för " DÄCKSKIFTE, SKIFTE AV HJUL PÅ BIL" samt för "TPMS-AKTIVERING VIA OBD-UTTAG" anges per fordon, det vill säga fyra hjul.

Om Kundens avtalspart ändras enligt punkt 1.2 (Avtalspart) gäller de priser som fastställts av Nätverksverkstaden.

Med förbehåll för avsnitt 1.3, innan Kunden skickar en beställning i Webbutiken, kommer Kunden att få priset för produkterna i kassan. Vid köp av tjänster, avsnitt 1.4, kan extra kostnader tillkomma vid utförandet av själva servicen i Verkstaden, till exempel om däck behöver monteras på fälgen eller om bilen är utrustad med TPMS och korrekt urval av tjänster inte har gjorts i Webbutiken. Eventuellt tillägg för stora hjul kommer att debiteras vid utförandetillfället, samt om bilen är en SUV eller C-bil. Vid bokning av tider utanför ordinarie öppettider, helger och kvällar efter kl. 18 tillkommer pristillägg vid bokning. Däckia accepterar Visa, Mastercard och de flesta svenska bankkort.

Kunden har rätt till en betalningsplan eller att betala hela beloppet en månad i efterhand. Däckia samarbetar med Resurs Bank i alla kreditärenden och Däckiakortet kan ansökas om separat. Betalning ska erläggas efter att tjänsten och/eller produkterna mottagits. Kunden kan välja att betala med kort eller delbetalning. För däckförvaring (däckhotell) gäller särskilda villkor för betalning, se punkten 2 nedan.

1.13 ANSVAR

För Konsument: utöver det som gäller i enlighet med tvingande konsumentlagstiftning omfattar Däckias eller Nätverksverkstadens skadeståndsansvar mot Konsumenten inte i något fall förlust i näringsverksamhet eller indirekt förlust.

För Näringsidkare/Återförsäljare: Däckia har inget skadeståndsansvar vid fel i produkt eller förseningar. Däckia ansvarar inte i något fall för indirekta förluster, utebliven vinst, minskad eller nedlagd affärsverksamhet eller missade affärsmöjligheter. Däckias ansvar för direkta skador till följd av brott mot dessa Allmänna Villkor ska inte överstiga kostnaden för den beställning som är föremål för kravet. Alla skadeståndsanspråk från Näringsidkare/Återförsäljare ska göras inom sex (6) månader från det datum då kravet uppstod; därefter upphör Näringsidkarens/Återförsäljarens rätt att göra anspråk gällande. 

1.14 NÄRINGSIDKARENS/ÅTERFÖRSÄLJARENS SKYLDIGHETER AVSEENDE PRODUKTSÄKERHET

Näringsidkare/Återförsäljare åtar sig att:

  • Behålla, under en period av 10 (tio) år (och ge ut till Däckia vid behov), all information relaterad till produkternas kommersialisering för att möjliggöra för Näringsidkaren/Återförsäljaren att identifiera parter som har köpt produkter från Näringsidkaren/Återförsäljaren;
  • Se till att sina kunder som marknadsför produkterna till tredje man, också sparar information på samma sätt; och
  • Vidta ytterligare åtgärder (inklusive alla åtgärder för att säkerställa full spårbarhet av produkter som säljs eller på annat sätt bortskaffas av Näringsidkare/Återförsäljare, i fall av återkallelser som genomförs av Däckia eller begärs av de behöriga myndigheterna) som när som helst enligt Däckias bedömning är nödvändigt eller önskvärt för att säkerställa efterlevnaden av tillämplig lagstiftning om produktsäkerhet.

2. SÄRSKILDA VILLKOR FÖR DÄCKFÖRVARING (DÄCKHOTELL)


2.1 ALLMÄN INFORMATION OM DÄCKFÖRVARING

För detta avsnitt avser "däckförvaring" förvaring av däck, fälgar eller hjul (däck och fälgar), nedan kallat "Däck".

Förvaringsperioden för Däck som lämnats in före 31 maj slutar den 31 december och för Däck som lämnades in före 31 december, den 31 maj.

Under förvaringsperioden tvättas förvarade Däck, slitdjupet kontrolleras och Däcken förvaras på ett professionellt sätt. Däcken är försäkrade till följd av brand, inbrott och vattenskador för Kund som inte har en bilförsäkring som täcker dessa skador, medan Däckia ansvarar för självrisken för Kund som har en bilförsäkring som täcker ovannämnda skadefall.

2.2 FEL

Det föreligger fel om däckförvaringen utförs i strid med avsnitt 2.1.

För Konsumenter: Bestämmelserna i Konsumenttjänstlagen (SFS 1985:716) tillämpas vad gäller fel, påföljder vid fel, Konsumentens rätt att avbryta däckförvaringen och Däckias rätt till kompensation för förluster i anslutning därtill. Även Däckias ansvar för skador och avhjälpningsåtgärder vid skador gäller. Däckias ansvar gentemot Konsumenten på grund av fel inkluderar inte förlust i affärsverksamhet eller indirekt förlust. Utöver detta gäller även bestämmelserna i Konsumenttjänstlagen avseende reklamation, se avsnitt 1.9.

För Näringsidkare/Återförsäljare: Reklamationen måste ha gjorts inom skälig tid från det att felet upptäcktes, men senast inom två månader. Reklamationen måste innehålla information om felets art och tiden då felet noterades. Om förvaringstjänsten har avslutats kan Näringsidkaren/Återförsäljaren säga upp avtalet eller kräva skadestånd på grund av en försening endast om Näringsidkaren/Återförsäljaren har meddelat Däckia om att Näringsidkaren/Återförsäljaren vill åberopa förseningen senast inom en skälig tid efter att förvaringstjänsten har avslutats. Trots det ovanstående ska Däckia inte ha något ansvar för indirekta förluster, förlorade vinster, minskade eller avbrutna affärsverksamheter eller missade affärsmöjligheter. Däckias ansvar för direkta skador som uppstår till följd av överträdelse av dessa villkor får inte överstiga kostnaden för tjänsten som omfattas av kravet. Alla krav ska göras inom sex (6) månader efter det datum då kravet uppstod; Därefter förfaller Näringsidkarens/Återförsäljarens rätt att göra anspråk gällande.

2.3 BETALNING FÖR DÄCKFÖRVARING

Betalning för däckförvaring sker i förskott, kontant, eller mot faktura efter sedvanlig kreditprövning. Vid betalning med faktura ska betalning vara Däckia tillhanda senast 30 dagar från fakturadatum.

Om en Konsument är försenad med betalningen kan Däckia hålla kvar Däcken tills Däcken har betalats, eller vid tvist om betalningen, tills Konsumenten har ställt godtagbar säkerhet för fordran.

Om Näringsidkare/Återförsäljare är försenad med betalning har Däckia rätt att häva avtalet och tidigast 30 dagar efter det att hävningsmeddelande har skickats till Näringsidkaren/Återförsäljaren, avyttra förvarade Däck. Endast så mycket av de förvarade produkterna ska avyttras att kostnaderna för försäljningen och totala krav täcks. Däckia ska om möjligt informera Näringsidkaren/Återförsäljaren i förväg om hur produkterna kommer att avyttras.

2.4 UPPHÄMTNING AV DÄCK

Om Kunden inte hämtat ut Däcken före förvaringstidens utgång har Däckia rätt att avyttra befintliga Däck i enlighet med bestämmelserna i lagen om Näringsidkarens rätt att sälja saker som inte hämtats (SFS 1985) :982).

3. FORCE MAJEURE

Följande omständigheter utgör skäl för befrielse från påföljder eller gottgörelse om de leder till att fullgörandet av avtalet försvåras eller blir orimligt betungande: arbetskonflikt och varje annan omständighet utanför parternas kontroll, såsom brand, naturkatastrofer och extrema naturkatastrofer , pandemi eller epidemi, krig, mobilisering eller militära kallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, handels- och valutarestriktioner, uppror och upplopp, brist på transportmedel, allmän brist på produkter, begränsningar av energiförsörjningen och fel eller försening i leveranser från underleverantörer, orsakade av sådana undantagsgrunder.

Ovannämnda omständigheter utgör skäl för undantag endast om deras inverkan på avtalets fullgörande inte kunde förutses vid tidpunkten för avtalets ingående. Eftersom effekterna av kriget i Ukraina och SARS-CoV-2 fortfarande utgör omständigheter som är svåra att förutse, ska konsekvenserna av detsamma anses utgöra force majeure även om dessa är kända vid tidpunkten för avtalets ingående.

Det åligger en part som vill åberopa de skäl för undantag som nämns i detta avsnitt att utan dröjsmål skriftligen underrätta den andra parten om händelsen därav, samt om dess uppsägning.

Utan hinder av något annat som föreskrivs i dessa bestämmelser kan endera parten säga upp det relevanta avtalet genom skriftligt meddelande till den andra parten om fullgörandet av avtalet försenas med mer än 30 dagar på grund av de undantagsgrunder som nämns i detta avsnitt 3.

4. VARUMÄRKEN

Det faktum att Däckia tillhandahåller leveranser till en Kund ska inte ge Kunden några rättigheter med avseende på varumärket "PIRELLI" (bokstäver eller logotyp), som ägs av Pirelli & C. S.p.A., eller några andra varumärken eller produktnamn som antingen Pirelli & C. S.p.A. eller Pirelli Tyre S.p.A. eller Pirelli är ägare eller licenstagare till (gemensamt och var för sig, "Varumärkena"), oavsett om Varumärkena visas på produkterna eller inte, såvida inte Kunden har fått ett skriftligt tillstånd från Pirelli i förväg i varje enskild situation.

För detta ändamål ska Kunden i förväg skicka ett skriftligt meddelande till e-postadressen trademarks@pirelli.com och till Pirellis marknadsföringsavdelning för, och i samband med varje försäljningskampanj, marknadsförings- och/eller reklamaktivitet relaterad till de produkter som innefattar Varumärkena som sålts till Kunden samt för alla andra initiativ (t.ex. skyltar), i relation till vilka Kunden begär tillstånd att använda varumärkena.

Ägaren av varumärkena (det vill säga Pirelli eller Pirelli Tyre S.p.A. eller Pirelli & C. S.p.A., beroende på vad som är tillämpligt) ska utvärdera, efter eget och obegränsat tycke, sådan tillståndsbegäran och ska vara fri att ge eller neka det begärda tillståndet. I händelse av att inget svar ges, ska sådan avsaknad av svar tolkas som ett avslag på ovan nämnda begärda tillståndsförfrågan och ska inte tolkas som någon form av tyst samtycke till det begärda tillståndet att använda varumärkena.

All användning av varumärkena som Kunden, efter tillstånd av den relevanta ägaren (dvs. antingen Pirelli & C. S.p.A. eller Pirelli Tyre S.p.A. eller Pirelli, beroende på omständigheterna), ska ha som ett resultat av den relevanta ägarens tillstånd, för ändamålet av giltigheten av registreringarna och ägandet av de industriella äganderättigheterna som är förknippade med varumärkena, ska vara till exklusiv fördel för antingen Pirelli & C. S.p.A. eller Pirelli Tyre S.p.A. eller Pirelli, beroende på omständigheterna.

Kunden ger härmed Pirelli & C. S.p.A. och Pirelli, eller den de utser, rätten att när som helst utföra kontroller och inspektioner i Näringsidkarens lokaler för att verifiera Kundens efterlevnad av bestämmelserna i detta avsnitt.

5. SÄKERHET OCH INTEGRITET


5.1 PERSONUPPGIFTER

Däckias integritetspolicy innehåller information om hur Däckia behandlar personuppgifter, hur Däckia använder Kundens personuppgifter och hur Däckia skyddar Kundens integritet. Däckia uppmanar Kunden att läsa Däckias integritetspolicy noggrant och att Kunden kontaktar Däckia om Kunden har några frågor. Kunden hittar Däckias integritetspolicy här.

5.2 COOKIES

Däckia använder cookies när Kunden gör köp via Webbutiken. Kunden kan läsa mer om hur Däckia använder cookies här.

6. DIVERSE

6.1. Däckia har rätt att överlåta – helt eller delvis – ordrar av produkter och/eller tjänster (oavsett om de är under behandling eller godkända) till något av dess Närståendebolag eller till tredje man i samband med en fusion, uppdelning, konsolidering eller försäljning av i stort sett samtliga av Däckias tillgångar eller lager som beställningarna avser.

6.2. En Näringsidkare/Återförsäljare har inte rätt att: (i) överlåta ordrar till tredje man eller (ii) hyra ut i andra hand (varken helt eller delvis) några rättigheter att använda de platser (butiker) där Näringsidkare har lager och sälja däck till tredje man och deras närliggande områden.

6.3. Om en Näringsidkare/Återförsäljare beslutar att överlåta sin verksamhet (helt eller delvis) till tredje man, ska Näringsidkaren i förväg lämna skriftligt meddelande till Däckia, som förbehåller sig rätten att annullera eventuella pågående beställningar, utan krav eller skadeståndstalan av vilket slag som helst från Näringsidkarens sida.

6.4. Varje ändring av Näringsidkarens/Återförsäljarens företagsstruktur ska meddelas Däckia, som har rätt att annullera eventuella pågående beställningar, utan något krav eller åtgärd för skadestånd av något slag från Näringsidkarens/Återförsäljarens sida.

6.5. Om en eller flera av bestämmelserna i dessa villkor skulle vara eller bli delvis eller är helt ogiltiga, ska resten av dessa villkor förbli helt giltiga. Den ogiltigförklarade bestämmelsen eller bestämmelserna ska ersättas med den lagstadgade bestämmelse som i ekonomisk mening kommer närmast den bestämmelse som ogiltigförklarats.

6.6. I dessa villkor avses med "Närståendebolag" en person eller juridisk person, varje person eller juridisk enhet som direkt eller indirekt kontrollerar, kontrolleras eller står under gemensam kontroll med sådan person eller juridisk person. "Kontroll" avser (i) när det gäller ett bolag, ägandet av mer än 50 % av aktierna i ett sådant bolag med rösträtt eller, i fallet med någon annan enhet, ägandet av majoriteten av förmåns- eller rösträtt en sådan enhets intresse eller (ii) befogenheten hos en person eller juridisk person ensam eller tillsammans med en eller flera andra personer eller enheter, direkt eller indirekt, att leda ledningen för den kontrollerade personen eller enheten, antingen genom aktieägande , genom avtal eller på annat sätt. "Kontrollerande" och "Kontrollerad" ska ha liknande betydelse.

7. LAGVAL OCH TVISTLÖSNING


7.1. LAGVAL

Dessa allmänna villkor regleras av svensk lag. Tillämpningen av Förenta Nationernas Wienkonvention för avtal om internationella köp av varor (11 april 1980) är uttryckligen utesluten.

7.2. TVISTLÖSNING

För Konsument, i det osannolika fallet att Däckia inte kan lösa reklamationer direkt med Kunden, kan Kunden kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm – e-postadress: arn@arn.se.

Om Kunden har köpt produkter och tjänster via Webbutiken kan Kunden även lämna in sitt krav till European Union Online Dispute Resolution Platform (ODR), http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Parterna har dock alltid rätt att föra talan vid allmän domstol.

För Näringsidkare/Återförsäljare ska eventuella tvister avgöras i allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans om Näringsidkarens/Återförsäljarens avtalspart är Däckia.I annat fall ska tvistlösning ske i den tingsrätt där Nätverksverksverkstaden har sitt säte.