Hastighetsindex

Förkortningen hastighetsindex anger däckens maximala hastighet, eller den hastighet som däcket klarar av. Detta är en grundläggande teknisk egenskap när man väljer däck, för att kunna säkerställa säkerhet, effektivitet och prestanda under alla vägförhållanden.

Däckhastighetsmärkningen är en internationell standard, ett index som gör att du medvetet kan köpa rätt däck till ditt fordon. Det är också nödvändigt att följa biltillverkarens bestämmelser för att undvika lagöverträdelser och alltid köra säkert.

På bilden visas ett däck med SI/LI (96Y), parantesen innebär att hastighetsindex ligger över 300km/h, vanligt på t.ex. OE-däck till högprestandabilar.


Tabell för hastighetsindex för däck

Ett däcks hastighetsmärkning utgörs av en alfabetisk förkortning som består av en eller två bokstäver beroende på hastighetsindexet. De flesta bildäck har en kod mellan T (maximal hastighet på 190km/h) upp till Y (maximal hastighet på 300km/h).

Högpresterande sportfordon är utrustade med däck med en högre hastighetskod. Dessa är i synnerhet W-index (maximal hastighet på 270 km/h) eller Y (maximal hastighet på 300 km/h), annars anger förkortningen ZR i allmänhet att däcket tolererar en hastighet som överstiger 240 km/h.

Speed Symbol Maximum Speed Vehicle Type
L 75 mph Off-Road & Light Truck Tires
M 81 mph Temporary Spare Tires
N 87 mph  
P 93 mph  
O 99 mph Studless & Studdable Winter Tires
R 106 mph H. D. Light Truck Tires
S 112 mph Family Sedans & Vans
T 118 mph Family Sedans & Vans
U 124 mph  
H 130 mph Sport Sedans & Coupes
V 149 mph Sport Sedans, Coupes & Sports Cars
W 168 mph Sport Sedans, Coupes & Sports Cars
Y 186 mph Sport Sedans, Coupes & Sports Cars
Z 149 mph+ Sports Cars, Exotic Cars


Hur man hittar man hastighetsindexet på ett däck

Hastighetsindexet framgår av däckförkortningen på däckets sida. Alternativt kan du kolla på den europeiska märkningen av produkten genom att skanna däckets QR-kod med din smartphone för att se all detaljerad information om däcket.

Hastighetskoden visas också i serviceboken, där alla tekniska specifikationer för bilen och dess huvudkomponenter finns. Serviceboken anger de godkända däckens förkortningar, eller med andra ord tekniska egenskaper för de däck som kan monteras på fordonet enligt tillverkarens krav.


Skillnaden mellan hastighets- och belastningsindex

Medan hastighetskoden anger den maximala hastigheten som ett däck kan klara av, återspeglar belastningsindexet däckets maximala vikt. Dessa två koder visas tillsammans i den kompletta däckförkortningen, direkt efter informationen om däckets storlek och struktur.

Två däck kan ha olika hastighetsindex, men samma belastningskoder och vice versa, eftersom det är två olika tekniska aspekter. Båda indexen fastställs av fordonstillverkaren, som definierar vilken typ av däck som kan monteras på bilen baserat på dess prestanda och tekniska egenskaper.


Är det bättre med ett högt hastighetsindex?

Däck med högre hastighetsindex har bättre prestanda när det gäller bromsning, väghållning och stabilitet vid höga hastigheter, eftersom de bättre klarar att bibehålla greppet mot vägen och hantera den värme som genereras vid körning i hög hastighet. Under vissa omständigheter värms däck med högre hastighetskod upp mindre och är därmed mer benägna att bibehålla vägreppet.

Innan däcken byts ut mot produkter med ett annat hastighetsindex är det dock nödvändigt att kontrollera fordonsdokumentationen, eftersom användning av däck vid obehöriga hastigheter inte rekommenderas. Vi rekommenderar att man kontaktar en specialiserad verkstad, för att tillsammans med en expert utvärdera lämpligheten med en sådan lösning.


Kan jag blanda däck med olika hastighetsindex?

Däck med högre hastighetsindex kan kombineras, men det inte är tillåtet att montera däck med en lägre hastighetskod än vad tillverkaren fastställt. I detta fall är det bäst att installera däcken med högre hastighetsindex på bakaxeln, och dem med lägre hastighetskod, men fortfarande i enlighet med tillverkarens regler, på framaxeln.

I vilket fall som helst är det att föredra att använda samma typ av däck, med samma hastighetsindex och slitbanor, och från samma märken. Det enda undantaget gäller de särskilda fall som tillverkaren föreskriver, då fordonet har konstruerats för att ha fram- och bakdäck med olika hastighetsindex.