Jag förstår xDäckia använder cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du användandet av cookies.

Logga in

Tryggt köp hos Däckia

  • Färdigt pris i webbutiken
  • Personlig service
  • Betalning i verkstaden

Behöver du hjälp?

Kontakta kundtjänst

searchVerkstäder

Letar du efter en verkstad? Använd vår verkstadssökning.

Till verkstadssökning
Se fler ämnen

Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

Däckia AB, 556527-6952, (”Däckia” eller ”vi”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med att vi tillhandahåller tjänster och produkter till dig (som konsument) eller den du representerar (”Kundbolaget”).

Varför vi behandlar dina personuppgifter, den lagliga grunden, vilka personuppgifter vi behandlar och lagringsperiod

Ändamål

Behandlingar som utförs Kategorier av personuppgifter

För att tillhandahålla dig eller Kundbolaget tjänster och produkter.

• Hantering av beställning
• Hantering av betalning
• Hantering av kallelser
• Påminnelser via SMS
• Hantering av reklamations- och garantiärenden
• Informera dig om däckens skick
• Lämna information till vårt försäkringsbolag vid eventuella försäkringsärenden
• Placering, lagring och hantering av kakor
• Namn
• Användar-ID
• Kontaktuppgifter
• Personnummer
• Betalningshistorik
• Betalningsinformation
• Köpinformation, dvs vilken vara eller tjänst du har köpt.
• Registreringsnummer på fordon
• Uppgifter om däckstatus
• Fordonsuppgifter
• Onlineidentifikatorer (t.ex. kakor)
Laglig grund konsument: Fullgörande av köpeavtalet. Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. 
Laglig grund Kundbolag: Berättigat intresse. Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att tillgodose Kundbolagets och vårt berättigade intresse av att uppfylla köpeavtalet.
Lagringsperiod: Uppgifterna sparas till dess att köpet har genomförts och därefter i syfte att hantera eventuella reklamations- och garantiärenden. Periodisk gallring sker med 36 månaders mellanrum.

 

Ändamål  Behandlingar som utförs Kategorier av personuppgifter
För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort. Utskick av kundenkät via e-post och SMS.
Namn
Kontaktuppgifter     
Registreringsnummer på fordon
Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla
och förbättra våra tjänster, produkter och system.
Lagringsperiod: Uppgifterna gallras periodiskt med 6 månaders mellanrum från ditt eller Kundbolagets senaste köp.

 

Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av personuppgifter
För att marknadsföra de tjänster och produkter du eller Kundbolaget köpt av oss samt liknande tjänster och produkter från oss eller från våra koncernbolag. Utskick av erbjudanden och nyhetsbrev via e-post och SMS.
Namn
Kontaktuppgifter
• Registreringsnummer på fordon
Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att tillgodose vårt och våra koncernbolags berättigade intresse av att marknadsföra produkter till dig eller det Kundbolag som är eller har varit kund hos oss samt ditt eller Kundbolagets berättigade intresse av att ta emot relevanta erbjudanden. Du har alltid möjlighet att när som helst ange att du inte vill ta emot nyhetsbrev och erbjudanden genom att kontakta oss.
Lagringsperiod: Uppgifterna gallras periodiskt med 12 månaders mellanrum efter ditt eller Kundbolagets senaste köp. 
För information om våra koncernbolags personuppgiftsbehandling, vänligen se [www.pirelli.com]. 

 

Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av personuppgifter
För att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter Behandling som är nödvändig enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen)
Namn
Kontaktuppgifter
Personnummer
Registreringsnummer på fordon 
Betalningshistorik 
Betalningsinformation 
Den korrespondens du har med oss
Uppgifter om dina köp
Laglig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Om uppgifterna inte lämnas kan vi tvingas neka dig eller Kundbolaget köpet.
Lagringsperiod: Uppgifterna sparas till dess att köpet genomförts och därefter för den tid som är nödvändig enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut.

 

Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av personuppgifter
För att kunna utföra behandlingar nämnda i denna personuppgiftspolicy. Överföra de kategorier av personuppgifter nämnda i denna personuppgiftspolicy till leverantörer av IT-system som driftar vår IT-miljö, t.ex. när vi sparar dina uppgifter i molnet, eller till leverantörer av marknadsföringstjänster för att marknadsföra erbjudanden till dig. Samtliga kategorier av personuppgifter tidigare nämnda i denna personuppgiftspolicy 
Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna få hjälp med att utföra de behandlingar som nämns i policyn. 
Lagringsperiod: Uppgifterna sparas så länge behandling faktiskt utförs enligt några av lagringsperioderna som anges i denna policy. 

 

Hur samlar vi in personuppgifter?

Vi kan samla in dina personuppgifter på nedanstående sätt:
1) Då du själv lämnar personuppgifterna vid kontakt med oss. 
2) Då du själv lämnar personuppgifter vid kontakt med våra partners eller återförsäljare.
3) Fordonsuppgifter från fordonsregistret.
4) Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut eller upplysningsföretag.
 

Mottagare av personuppgifter och överföringar utanför EU/EES

Vi kan som personuppgiftsansvarig uppdra åt en partner eller leverantör att utföra den behandling som har specificerats ovan, t.ex. IT-leverantörer som hanterar nödvändig drift, myndigheter som behöver uppgifterna för att utföra myndighetsutövning, koncernbolag, partners, försäkringsbolag, undersökningsföretag och media- och reklambyråer. Sådan behandling kommer inte att ske för annat ändamål än som angivits. Vissa partners och leverantörer kan ha en del av sin verksamhet i länder utanför EU/EES (ett s.k. Tredje land). Överföring sker endast till sådana länder som enligt EU-kommissionen har en adekvat skyddsnivå eller att leverantören innehar ett rättsligt bindande och verkställbart instrument som garanterar uppgifternas säkerhet.
 

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att:
- begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och du kan begära en kopia av dessa (registerutdrag);
- att få felaktiga personuppgifter korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter;
- invända mot att vissa personuppgifter om dig behandlas samt begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas;
- få de personuppgifter som du lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (rätt till dataportabilitet), och
- om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du göra en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.
 
Du kan när som helst maila, integritet@dackia.se, för att få ut, radera eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Vänligen notera att om du begär att vi begränsar behandlingen av eller raderar dina personuppgifter kan det innebära att vi inte kommer att kunna tillhandahålla dig vissa tjänster eller produkter. 
Fyll i och skicka med denna blankett [länk] vid utdrag eller radering av dina personuppgifter.
 

Kontaktinformation

Om du vill utöva några av dina rättigheter kontakta integritet@dackia.se.
Om du har frågor om Däckias personuppgiftsbehandling, vänligen kontakta:
 
Däckia AB, 556527-6952
Kontaktperson: Lotta Håkansson 
187 29 Täby
08-120 47 800