Däcktryck

Ett korrekt däcktryck på fordonet garanterar viktiga fördelar vad gäller säkerhet, förbrukning och körkomfort. Det handlar om en grundläggande periodisk kontroll, för att undvika de olägenheter och risker som är förknippade med att köra en bil med lufttomma däck.

Faktum är att trycket tenderar att minska med tiden, så det är viktigt att kontrollera detta värde ofta enligt den nivå som anges av fordonstillverkaren. Här följer en komplett guide om hur du kontrollerar trycket på dina däck, hur ofta det ska underhållas och varför det är viktigt att utföra denna kontroll.


Vilket är däckets korrekta tryck?

Varje bilmodell kräver ett specifikt däcktryck, med ett värde som vanligtvis varierar mellan 2,0 och 3,0 bar. Den exakta nivån fastställs av biltillverkaren, med hänsyn till bilen, olastad och vid full belastning, för att i båda fallen säkerställa tillräcklig säkerhet och optimal körkomfort under alla vägförhållanden.

Vanligtvis tillhandahåller fordonstillverkaren två värden. Det första är lägre och avser körning av bilen under minimibelastning, det vill säga när det bara finns föraren och eventuellt en passagerare ombord. Det andra är något högre och lämplig vid full belastning, när den högre vikten ombord kräver högre lufttryck i däcken.


Hur kontrollerar man lufttrycket på sina däck?

Däcktrycket kontrolleras med kalla däck för att få en mer exakt mätning. För att mäta trycket måste du använda en tryckmätare, tillgänglig på alla serviceställen eller införskaffad hos en specialiserad återförsäljare, antingen en klassisk pistolmodell eller en bärbar, digital och batteridriven enhet.

När däckventilen har tagits bort räcker det att göra avläsningen och justera trycknivån tills det optimala värdet som anges av tillverkaren erhålls. För att tömma däcket måste du trycka lätt på ventilen, annars måste du blåsa upp däcket med en kompressor.

Bränslelock

I vissa bilmodeller visas däcktryckets exakta värde inuti bränslelocket, så öppna bara luckan och läs av den mätning som anges av tillverkaren. I vissa fordon anges det rekommenderade trycket istället på bilstolpen, i förarsidans dörr

Fordonets registreringsbevis

Mätningen av trycket på fram- och bakdäcken framgår alltid av fordonets registreringsbevis, fordonsdokumentet där du kan hitta all teknisk information om bilen och dess huvudkomponenter. Alternativt kan du bara konsultera onlinetabellerna som tillhandahålls av tillverkaren, eller kontakta en specialiserad däckhandlare eller en kvalificerad återförsäljare.


Varför är det viktigt att ha rätt däcktryck?

Det är viktigt att köra en bil med korrekt däcktryck, vilket inte får vara högre eller lägre än vad tillverkaren anger. Optimalt däcktryck förbättrar trafiksäkerheten och säkerställer tillräckligt väggrepp, särskilt vid kurvtagning och i tillfälle av vatten, snö och is på vägen.

Det minskar också risken för skador och fel på däcken och optimerar bromssträckorna. Rätt däcktryck ger också en bekvämare körning, för att göra bilen mer hanterbar och reaktiv. Korrekt lufttryck minskar också däckslitage och ojämnt bruk, vilket säkerställer bättre prestanda med längre livslängd på bilens däck.

Ett alltid optimalt däcktryck minskar också fordonets miljöpåverkan och undviker därigenom ett ökat rullmotstånd för att begränsa koldioxidutsläpp. Dessutom undviker man en ökad bränsleförbrukning, eller minskningar av energieffektivitet och autonomi i elbilar, med betydande besparingar i bränsle eller elenergi.


Hur ofta ska däcktrycket kontrolleras?

Det finns ett antal faktorer som kan påverka däcktrycket, till exempel däckåldring, skador och miljöförhållanden. Därför måste kontrollerna utföras ganska frekvent, beroende på körstil, miljöfaktorer och däckslitage.

Det är i allmänhet lämpligt att kontrollera däcktrycket minst en gång i månaden, men kontrollerna kan vara mer eller mindre frekventa beroende på bilens körsträcka och typ av användning. Däcktrycket bör alltid mätas före en lång resa eller efter körning under komplexa väderförhållanden eller efter en nödbromsning.

Idag har många fordon TPMS-teknik (förkortning för Tire Pressure Monitoring System, eller däcktrycksövervakning), ett system som har varit obligatoriskt i EU-länderna sedan 2014, som övervakar däcktrycket och varnar vid minskning av lufttrycksnivån. I vilket fall som helst är det viktigt att utföra en kontroll även om varningslampan inte tänds och att kontrollera däcktrycket minst en gång i månaden.


Rätt lufttryck är bra för både säkerhet och miljö

När väl däcken är monterade på bilen glömmer många bilister att kontrollera lufttrycket. Visserligen kontrollerar verkstaden lufttrycket vid varje service, men det är på tok för sällan. Undersökningar visar att för högt och lågt lufttryck i däcken har negativ påverkan på både säkerhet och miljö.

När lufttrycket i däcket ligger på rätt nivå rullar hjulet lättare och därmed drar bilen mindre bränsle. Däcket får även optimal kontaktyta med vägbanan i och med att formen på däcket blir rätt. Detta gör att däcket håller längre och att vägegenskaperna blir bättre.

Om du kör med åttio procent av rekommenderat lufttryck ökar bränsleförbrukningen med cirka tre procent. Normalbilisten kan alltså spara runt 500 kronor om året i minskad bränsleförbrukning bara genom att kontrollera lufttrycket i däcken regelbundet.

lufttryck


Säkerhetstips för vinterdäcken

  • Generellt är det bättre att välja smala däck i stället för breda. Smala däck tränger ner bättre i snö och slask. Medan breda däck har en tendens att glida på ytan.

  • Om du använder dubbdäck bör du kontrollera dubbarna innan du monterar däcken. Dubbarna bör sticka ut minst 1-2 millimeter utanför gummit. Det bör inte heller saknas för många dubbar.

  • Ett nytt vinterdäck har ett mönsterdjup på 9-10 millimeter. Dina vinterdäck bör ha minst 5 millimeters mönsterdjup för att fungera bra i vinterväglag.

  • Det är bara på våt is som dubbdäck har något bättre egenskaper än dubbfria däck för nordiska förhållanden. I andra typer av vinterväglag fungerar dubbfria däck likvärdigt eller bättre. Källa: STRO.

  • Montera vinterdäcken i tid, för i källaren gör de ingen nytta. Enligt en undersökning som är gjord av försäkringsbolaget If uppger 13 procent att de sällan eller aldrig hinner byta däcken innan första halkan.


Bra däck och sänkt hastighet minimerar risken för vattenplaning

Vattenplaning orsakas av att däcken inte klarar av att trycka bort vattnet mellan däcken och vägbanan. Det som händer är att däcken tappar kontakten med vägbanan och du får svårt att kontrollera bilen. Risken för vattenplaning ökar rejält om däcken är slitna eller hastigheten är för hög i förhållande till väglaget.

Det är förrädiskt med vattenplaning eftersom den kan komma helt utan förvarning. På hårt trafikerade vägar bildas det spår i vägbanan. Vid en kraftig regnskur fylls spåren med vatten. Risken för vattenplaning blir då överhängande.

För att minska risken för vattenplaning är det viktigt att du har däck med ett mönsterdjup på 5 millimeter eller mer. Detta eliminerar dock inte risken helt. Kombinationen bra däck och sänkt hastighet är den bästa medicinen mot vattenplaning. Sänkt hastighet sparar dessutom på bränslet.