Konkurrensverkets krav mot Däckia saknar grund

Stockholm 2010-11-24


Konkurrensverket kräver att Däckia skall betala en konkurrensskadeavgift för att bolaget skulle ha överträtt konkurrenslagen i samband med två offentliga upphandlingar år 2005. Däckia anser att Konkurrensverket har fel i sak då upphandlingarna har skett i en helt öppen samverkan och välkomnar därför en domstolsgranskning av frågan.

Konkurrensverket har utrett två upphandlingar som gjordes år 2005, dels av Gästrike Inköp dels av Rikspolisstyrelsen. Anbudsgivare i de två upphandlingarna var Svenska Däckföreningen*, där Däckia var medlem vid tidpunkten för upphandlingarna. Konkurrensverket anser att Däckia har överträtt konkurrenslagens förbud mot konkurrensbegränsande samarbete och menar att Däckia borde ha kunnat lämna anbud på egen hand i stället för att samarbeta med övriga medlemmar i Svenska Däckföreningen om ett gemensamt anbud. Konkurrensverket granskade Svenska Däckföreningen på föreningens eget initiativ redan på 1990-talet, i samband med en upphandling från Försvarets Materielverk, och gav då klartecken till anbudssamverkan inom ramen för föreningen. Däckia anser därför att Konkurrensverket har fel i sak, eftersom företaget har agerat på ett korrekt sätt i samband med båda upphandlingarna och avser att låta frågan avgöras i domstol.

– Utan medlemskap i Svenska Däckföreningen hade vi år 2005 inte haft möjlighet att konkurrera i rikstäckande offentliga upphandlingar. Därför välkomnar vi en granskning i frågan och vi är övertygade om att Däckia kommer att frias, säger Pär Landberg, vd för Däckia AB.


För ytterligare information, kontakta:

Pär Landberg, VD Däckia AB

Tel: 08-473 62 06. Mobil: +46 70 348 52 51

E-post: par.landberg@dackia.se


* Svenska Däckföreningen är en öppen och laglig anbudssamverkan, med uppgift att lämna anbud i offentliga upphandlingar där ingen enskild medlem skulle haft möjlighet att få avtal på egen hand på grund av kraven i upphandlingen. Däckia var medlem i Svenska Däckföreningen fram till maj 2008.    Om Däckia  Däckia är en av Sveriges största däckservicekedjor och vänder sig till privatpersoner och företag runtom i Sverige. Kedjan med 80 Däckiaverkstäder och 80 samarbetspartners sträcker sig från Ystad till Kiruna.


Se även www.dackia.se